ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Ми као компанија дубоко смо посвећени очувању животне средине и смањењу емисије CO2 кроз различите иновативне праксе и технологије. Наше кључне иницијативе укључују рециклажу, компостирање и коришћење метана као горива за наша службена возила и камионе.


Рециклаžа је срж наших напора за очување природних ресурса и смањење отпада. Активно спроводимо рециклажне програме у свим нашим операцијама, осигуравајући да се материјали попут папира, пластике, метала и правилно одвајају и рециклирају. Наш циљ је да смањимо количину отпада који завршава на депонијама и да поново употребимо што је могуће више материјала у нашој производњи и пословању.


Верујемо да је органски отпад вредан ресурс, те смо имплементирали програме компостирања како бисмо смањили отпад и побољшали квалитет земљишта. Сви органски отпадни материјали из наших канцеларија и производних постројења сакупљају се и компостирају. На овај начин, не само да смањујемо емисије метана из депонија, већ и производимо богато тло које се користи за подршку локалној пољопривреди и хортикултури.


Да бисмо додатно смањили емисију CO2, користимо метан као гориво за наша службена возила и камионе. Метан је чишће гориво у поређењу са традиционалним фосилним горивима као што су бензин и дизел, јер производи мање угљен-диоксида и других штетних емисија. Увођењем метана као алтернативног горива, смањујемо наш еколошки отисак и доприносимо чистијем ваздуху у заједницама у којима послујемо.

 
Наш циљ је да наставимо да тражимо и имплементирамо одржива решења која ће помоћи у заштити наше планете. Кроз иновације, одговорно управљање ресурсима и посвећеност еколошким иницијативама, градимо бољу будућност за наредне генерације.

Ми као компанија дубоко смо посвећени очувању животне средине и смањењу емисије CO2 кроз различите иновативне праксе и технологије. Наше кључне иницијативе укључују рециклажу, компостирање и коришћење метана као горива за наша службена возила и камионе.

 

Рециклажа је срж наших напора за очување природних ресурса и смањење отпада. Активно спроводимо рециклажне програме у свим нашим операцијама, осигуравајући да се материјали попут папира, пластике, метала и правилно одвајају и рециклирају. Наш циљ је да смањимо количину отпада који завршава на депонијама и да поново употребимо што је могуће више материјала у нашој производњи и пословању.

 

Верујемо да је органски отпад вредан ресурс, те смо имплементирали програме компостирања како бисмо смањили отпад и побољшали квалитет земљишта. Сви органски отпадни материјали из наших канцеларија и производних постројења сакупљају се и компостирају. На овај начин, не само да смањујемо емисије метана из депонија, већ и производимо богато тло које се користи за подршку локалној            пољопривреди и хортикултури.

 

Да бисмо додатно смањили емисију CO2, користимо метан као гориво за наша службена возила и камионе. Метан је чишће гориво у поређењу са традиционалним фосилним горивима као што су бензин и дизел, јер производи мање угљен-диоксида и других штетних емисија. Увођењем метана као алтернативног горива, смањујемо наш еколошки отисак и доприносимо чистијем ваздуху у заједницама у којима послујемо.
 
 
Наш циљ је да наставимо да тражимо и имплементирамо одржива решења која ће помоћи у заштити наше планете. Кроз иновације, одговорно управљање ресурсима и посвећеност еколошким иницијативама, градимо бољу будућност за наредне генерације.