Због повећања обима посла расписујемо конкурс за радну позицију – Регални виљушкариста:

Главна задужења:

  1. Утовар и истовар робе употребом регалног виљушкара
  2. Ускладиштење и прескладиштење палета на подне локације и локације у регалима
  3. Старање о стању и техничкој исправности виљушкара

Потребне квалификације за виљушкаристу:

  1. Минимум 3. степен стручне спреме
  2. Обавезно радно искуство на истим или сличним пословима минимум годину дана
  3. Дозвола за управљање виљушкаром
  4. Лекарско уверење о здравственој способности за управљање виљушкаром
  5. Важећа возачка дозвола Б категорије

Више информација можете добити позивом на број: 062 802 3499