Због повећања обима посла расписујемо конкурс за радну позицију Магационер у централном магацину:

Опис посла:

  1. Одвајање примљене робе према врсти и категорији
  2. Манипулација робом у магацину и складиштење
  3. Паковање комисиониране робе у транспортне јединице
  4. Пожељно је познавање рада у ЊМС-у

Потребне квалификације:

  1. Пожељно искуство на истим или сличним пословима
  2. Педантност у раду, тачност, пажљивост и одговорност за робу
  3. Спремност на тимски рад